Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/38
Dyddiad derbyn 19/10/2016
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni -
Enw lleol ar y lleoliad Cwm Alis
Stryd -
Pentref -
Tref Llangollen
Cod post LL20 7PT
Cymuned Llangollen
Cyfeirnod Grid O SJ324546
Cyfeirnod Grid I SJ341147
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk