Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/03
Dyddiad derbyn 28/06/2011
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Ms Wendy Higlett
- -
Grantham; Lincolnshire.
NG31 6LL
Enw’r Cwmni WOODLAND TRUST
Enw lleol ar y lleoliad Coed-y-Glyn
Stryd -
Pentref Tremeirchion
Tref Tremeirchion
Cod post LL16 4DU
Cymuned Tremeirchion
Cymuned cyn 1983 Tremeirchion
Cyfeirnod Grid O SJ102732
Cyfeirnod Grid I SJ103730
Dwyreiniad 310255
Gogleddiad 373055
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk