Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/27
Dyddiad derbyn 29/03/2006
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Ty'n Llechwedd
Tref Gwyddelwern
Cod post LL21 9DU
Cymuned Gwyddelwern
Cymuned cyn 1983 Gwyddelwern
Cyfeirnod Grid O SJ066461
Cyfeirnod Grid I SJ074468
Dwyreiniad 306998
Gogleddiad 346490
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk