Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/02
Dyddiad derbyn 12/07/1997
Rhif y Llwybr Footpath 96
Effaith Debygol Upgrade footpath to byway status and add a bridleway
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Lleweni
Stryd Mold Road
Tref Denbigh
Cod post LL16 4BW
Cymuned Denbigh
Cyfeirnod Grid O SJ076696
Cyfeirnod Grid I SJ090662
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Adrian Walls
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
adrian.walls@denbighshire.gov.uk