Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/33
Dyddiad derbyn 14/09/2011
Rhif y Llwybr -
Statws y Llwybr Llwybr Cyhoeddus
Effaith Debygol Addasu’r Map Swyddogol i ychwanegu llwybr cyhoeddus
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Clerk to St. Asaph Town Council
Enw lleol ar y lleoliad Pont Begard
Stryd -
Pentref -
Tref St Asaph
Cod post LL17 0SP
Cymuned St Asaph
Cyfeirnod Grid O SJ034749
Cyfeirnod Grid I SJ034745
Dwyreiniad 303455
Gogleddiad 374955
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk