Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/15
Dyddiad derbyn 14/04/2000
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni -
Enw lleol ar y lleoliad Cefn-y-Gwrych
Stryd Cefyn-y-Gwyrch
Pentref Meliden
Tref Meliden
Cod post LL19 8LL
Cymuned Prestatyn
Cymuned cyn 1983 Prestatyn
Cyfeirnod Grid O SJ059812
Cyfeirnod Grid I SJ060811
Dwyreiniad 305955
Gogleddiad 381255
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk