Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/37
Dyddiad derbyn 15/11/2005
Rhif y Llwybr 102
Statws y Llwybr Llwybr Cyhoeddus
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to add a bridleway and upgrade a footpath to bridleway
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni SOPPS
Enw lleol ar y lleoliad Vivod/Wilderness
Pentref Llangollen
Cod post LL20 7BT
Cymuned Llangollen
Cyfeirnod Grid O SJ177398
Cyfeirnod Grid I SJ197411
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk