Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/08
Dyddiad derbyn 30/04/2002
Rhif y Llwybr Footpath 15
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to divert footpath onto new line.
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Hanson Quarry Products Europe Ltd.
Enw lleol ar y lleoliad Aberduna Quarry
Stryd Maeshafn
Pentref Llanferres
Cod post CH7 5LR
Cymuned Llanferres
Cyfeirnod Grid O SJ203612
Cyfeirnod Grid I SJ205616
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Adrian Walls
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
adrian.walls@denbighshire.gov.uk