Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/30
Dyddiad derbyn 13/02/2006
Rhif y Llwybr 102
Statws y Llwybr Llwybr Cyhoeddus
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to upgrade country road & footpath to byway
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Trail Riders Fellowship
Enw lleol ar y lleoliad Wilderness
Tref Llangollen
Cod post LL20 7BT
Cymuned Llangollen
Cyfeirnod Grid O SJ176398
Cyfeirnod Grid I SJ197410
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk