Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/20
Dyddiad derbyn 11/08/1994
Rhif y Llwybr n/a
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to add a footpath from Maeshafn Road at Junction with footpath 39 to join footpath 67A
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Maeshafn District Rural Association
Enw lleol ar y lleoliad Moel Findeg, Maeshafn
Stryd Maeshafn - Eryrys Road
Pentref Maeshafn
Tref Llanferres
Cod post CH7 ???
Cymuned Llanferres
Cyfeirnod Grid O SJ205608
Cyfeirnod Grid I SJ206611
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Adrian Walls
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
adrian.walls@denbighshire.gov.uk