Diweddaraf am coronafeirws

Mae parcio yn y maes parcio hwn am ddim ar hyn or bryd.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Maes parcio Gorsaf drenau, Prestatyn

Gorsaf drenau
Prestatyn
LL19 7ER

 

Maes parcio arhosiad byr

36 lle parcio, 2 lle parcio ar gyfer yr anabl

 

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm.

 

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

 

30 munud  30c
1 awr   £1
3 awr  £2
Trwy'r dydd  £7


Os ydych chi'n teithio ar y trên, gallwch chi barcio am ddim ym maes parcio'r orsaf drenau.  Rhaid i chi gael tocyn parcio o swyddfa docynnau'r orsaf, a'i ddangos yn glir yn eich cerbyd.


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map