Diweddaraf am coronafeirws

Mae parcio yn y maes parcio hwn am ddim ar hyn or bryd.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Maes parcio Gorsaf Drenau Y Rhyl

Gorsaf drenau
Y Rhyl
LL18 1BU

 

Maes parcio arhosiad byr

38 lle parcio, 4 lle parcio ar gyfer yr anabl

 

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm. 

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

 

30 munud  30c
1 awr  £1
3 awr  £2
Trwy'r dydd  £7.00

Os byddwch yn prynu tocyn parcio ar yr un pryd â thocyn trên, bydd y tâl parcio yn cael ei ostwng i £3.50.


Gallwch dalu i barcio yn y maes parcio hwn dros y ffôn. Ffoniwch 01824 730390 a rhowch y côd 4586.

Mwy o wybodaeth am dalu i barcio dros y ffôn


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map