Maes parcio Moel Famau - Cyfarwyddiadau pwysig ar gyfer llyw lloeren

Cyfarwyddiadau pwysig ar gyfer llyw lloeren: Chwiliwch ‘Maes Parcio Moel Famau’ nid ‘Moel Famau’. Y côd post cywir yw CH7 5SH.

Maes parcio Moel Famau - Penbarras

Arhosiad hir
  • Arhosiad hir – mynediad i Barc Gwledig Moel Famau a'r Tŵr Jiwbilî
  • Mynediad ar gyfer Moel Fenlli
  • Ar Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa

90 lle parcio

Oriau agor

  • Gaeaf - 8am to 6pm
  • Haf - 8am – 9pm

Ni chaniateir parcio / gwersylla dros nos.

Taliadau

Trwy'r dydd £1.50

Cyfarwyddiadau pwysig ar gyfer llyw lloeren

Chwiliwch ‘Maes Parcio Moel Famau’ nid ‘Moel Famau’. Y côd post cywir yw CH7 5SH.View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map

Permits

Mae Trwyddedau Blynyddol (£30.00) ar gael o Barc Gwledig Loggerheads (01824 712757).