Parcio a thrwyddedau

Popeth rydych ei angen, o dalu dirwy barcio i wneud cais am drwydded barcio neu fathodyn glas.

Ewch yn syth i...

 

Talu dirwy barcio (rhybudd talu cosb)Talwch o fewn 14 diwrnod o gyflwyno i gael disgownt.

 

Trwyddedau parcioTrwyddedau ar gyfer preswylwyr, ymwelwyr a busnesau.

 

Dod o hyd i faes parcioMae gan y Cyngor sawl maes parcio ar draws Sir Ddinbych.

.

 

Herio dirwy barcioSut i herio dirwy barcio.

 

Bathodynnau glasGwneud cais am fathodyn glas neu i’w adnewyddu.

 

Gorchmynion rheoli traffigYmgynghoriadau ar newid terfyn cyflymder, cyfyngiadau parcio newydd a mwy.

.

Mwy...

Gwneud cais am farciau H Mannau parcio preswylwyr anabl