Parcio, ffyrdd a theithio

O feysydd parcio a thrwyddedau parcio i roi gwybod i ni am faterion fel tyllau yn y ffordd a cherbydau wedi eu gadael.

Ewch yn syth i...

 

Hawliau tramwy cyhoeddus Dewch o hyd i hawliau tramwy cyhoeddus yn eich ardal leol.

 

Parcio a thrwyddedau Meysydd parcio a thrwyddedau, bathodynnau glas, dirwyon parcio a mwy.

 

Cludiant cyhoeddus Bysiau, trenau, tocynnau a phasys. Popeth sydd ei angen arnoch chi i deithio.

.

 

Gwaith ffordd Gwybodaeth am y gwaith ffordd diweddaraf yn Sir Ddinbych.

 

Torri'r glaswellt Pryd a lle rydym ni’n torri'r glaswellt.

 

Rhoi gwybod am fater Tyllau ar y ffordd, golau stryd diffygiol a mwy.

.

Mwy...

Ffyrdd wedi'u mabwysiaduDiogelwch ffyrdd Beicio a cherdded Enwi strydoedd a rhifo Graeanu yn y gaeaf Llifogydd ar ffyrdd Gofal Gyrru (Cerbydau'r Cyngor yn unig)Rhowch wybod am broblem gyda strydweddGoleuadau stryd Gwneud cais am gwrbyn iselPolisi canllawiau ar osod arwyddion dros dro ar y ffordd Trwyddedau ffyrdd a phriffyrddMicro-Surfacing