Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r CDLl yn pennu lle fydd datblygiadau newydd yn cael creu.

Ewch yn syth i...

 

Cynllun Datblygu Lleol NewyddGwybodaeth ar y Cynllun Datblygu Lleol newydd.

 

Canllawiau Cynllunio AtodolCanllawiau Cynllunio Atodol a fabwysiadwyd a drafft, Briffiau Datblygu Safle a Nodiadau Canllaw Datblygwr.

 

Tystiolaeth, monitro a gwybodaethAdroddiad Monitro Blynyddol y CDLl, Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai a mwy.

.

 

Y Cynllun Datblygu Lleol MabwysiedigDogfen a mapiau’r CDLl mabwysiedig.

 

Strategaeth Tai LleolEin Strategaeth Tai Lleol, gan gynnwys dogfen grynodeb.

 

Ymgynghoriadau cyfredolYmgynghoriadau cyfredol y Cynllun Datblygu Lleol.

.