Ardaloedd cadwraeth

Darnau o dir y dylid eu diogelu neu eu gwella gan eu bod yn cyfrannu tuag at gymeriad neu ymddangosiad y lleoedd hynny, yn ôl awdurdodau lleol, ydi ardaloedd cadwraeth. Mae ardaloedd cadwraeth yn tueddu i fod yn ganolfannau trefi a phentrefi ond gallant gynnwys strwythurau hanesyddol unigol neu gasgliad ohonynt.

Ym mhle mae yna ardaloedd cadwraeth yn Sir Ddinbych?

Mae yna 32 o ardaloedd cadwraeth yn Sir Ddinbych. Gallwch agor rhestr neu weld cynlluniau ac asesiad cymeriad yn y swyddfa gynllunio yng Nghaledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych. 

Fel arall allwch chi weld yr ardaloedd gadwraeth ar fap rhyngweithiol.

Sut mae ymgeisio am gydsyniad ardal gadwraeth?

Gallwch ymgeisio ar-lein drwy’r porthol cynllunio, lawrlwytho ffurflen gais neu ofyn am ffurflen gan yr adran gynllunio.

Gwneud newidiadau

Byddai angen cydsyniad ardal gadwraeth ar gyfer dymchweliad sylweddol neu ddymchweliad llwyr adeilad mewn ardal gadwraeth. Fe ganiateir hynny dim ond os oes yna gynnig ailddatblygu dilys wedi ei gynnwys efo’r cais. Ni fydd angen cydsyniad ardal gadwraeth ar gyfer gwaith ar y rhan fwyaf o waith arall fel rheol. Byddai canlyniad unrhyw gais cynllunio ar gyfer safleoedd mewn ardaloedd cadwraeth yn ystyried diogelu neu wella cymeriad neu ymddangosiad yr ardal bob amser.

Os byddwch yn cynllunio gwneud gwaith ar goed mewn ardaloedd cadwraeth, yna byddai’n rhaid i chi roi rhybudd o chwe wythnos o leiaf i’n hadran gynllunio er mwyn gwneud hynny.
Ewch i’r dudalen cadw coed i gael gwybodaeth ar goed mewn ardaloedd cadwraeth.