Caniatâd arall

Gyda rhai prosiectau, hyd yn oed os oes gennych chi hawliau datblygu a ganiateir, caniatâd cynllunio, cydsyniad ardal gadwraeth neu gydsyniad adeilad rhestredig, mae’n dal yn bosib y bydd arnoch angen caniatâd ychwanegol. 

Rydym yn cymeradwyo eich bod yn gwirio’r canlynol cyn i chi ddechrau ar waith:

  • Henebion
  • Cyfamodau a hawliau preifat
  • Safleoedd trwyddedig
  • Y Wal Gydrannol
  • Rhywogaethau a ddiogelir 
  • Hawliau tramwy

Gallwch fynd i’r portholion cynllunio caniatâd arall neu gysylltu â ni i gael cyngor pellach.