Riportio'r weithred o osod posteri yn anghyfreithlon