Riportio'r weithred o osod posteri yn anghyfreithlon

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Os byddwch chi’n sylwi ar unrhyw boster wedi’i osod yn anghyfreithlon ar dir cyhoeddus neu ar hyd y ffordd, rhowch wybod i ni.

    Sylwer mai dim ond ar dir neu eiddo cyhoeddus y gallwn dynnu posteri wedi'u gosod yn anghyfreithlon. Ni allwn gael gwared ar bosteri ar dir preifat, ond gallwn roi gwybod i'r perchennog tir neu feddiannwr i gael gwared ar y posteri a osodwyd yn anghyfreithlon.