Digartrefedd - Cysylltwch â ni

Sut i gael help:

I gael help a chyngor, ac i drafod eich opsiynau, gallwch:

Helpwch eich hun gyda'n Canllaw Atal Digartrefedd.

Tu Allan i Oriau Swyddfa:

Os byddwch yn dod yn ddigartref y tu allan i oriau gwaith, ac nad oes gennych unrhyw le diogel i gysgu gallwch ffonio ein gwasanaeth y tu allan i oriau ar 0300 123 30 68.