Gofyn am wasanaeth tai cymdeithasol

Rydym ni’n gyfrifol am drwsio a chynnal adeiladwaith tai cymdeithasol. Rydych chi’n gyfrifol am fân waith trwsio, ond fe allem ni eich helpu chi os ydych chi dros 60 oed, neu os ydych chi’n anabl.

Gwneud cais am waith trwsio i tai cymdeithasol

Byddwn hefyd yn cynnal un cwrs o driniaeth rheoli pla ar gyfer llygod mawr, llygod, chwain, chwilod duon neu llau gwely y tu mewn i eiddo'r cyngor.

Gwneud cais am driniaeth rheoli plâu mewn tai cymdeithasol

Beth ydych chi’n ei drwsio?

Y tu allan i'ch cartref

Y tu allan i’ch cartref, fe fyddwn ni’n trwsio’r:

 • draeniau, landeri a phibellau allanol
 • drysau allanol
 • ffensys
 • llwybrau, grisiau a mynefeydd eraill i'r adeilad
 • simne a'r corn simne
 • sylfeini
 • to
 • waliau allanol
Y tu mewn i'ch cartref

Y tu mewn i’ch cartref, fe fyddwn ni’n trwsio’r: 

 • cypyrddau'r gegin
 • drysau mewnol a fframiau drysau
 • gwifrau trydanol a socedi
 • gwresogydd trochi
 • sgyrtin
 • switsys golau a ffitiadau golau
 • systemau gwaith plymio, yn cynnwys pibellau, tanciau dŵr, stoplifiau, tapiau, sestonau a thoiledau
 • systemau gwres canolog
 • glanhau'r simne
 • cynnal un cwrs o driniaeth rheoli pla ar gyfer llygod mawr, llygod, chwain, chwilod duon neu llau gwely y tu mewn i eiddo'r cyngor.
Mewn blociau fflatiau

Mewn blociau fflatiau fe fyddwn ni’n cynnal a chadw’r:

 • coridorau
 • cyfleusterau ar y cyd yn cynnwys erials teledu, systemau caniatáu mynediad, goleuo yn yr ardaloedd cyffredin ac ardal y biniau
 • grisiau
 • mynedfeydd

Beth nad ydych chi'n ei drwsio?

Dydyn ni ddim yn gyfrifol am fân waith trwsio, fel:

 • cost cael myndediad i'ch cartref os ydych wedi eich cloi tu allan
 • gwaelod y grât cyn pen 12 mis ar ôl ei adnewyddu
 • newid y cloeon os ydych chi'n colli eich goriadau
 • plygiau a tsiaen i sinciau a'r baddon
 • seddi a gorchuddion toiled

Rydych chi’n gyfrifol am y mân waith trwsio yma, fel tenant y cyngor. Fe fedrwn ni eich helpu chi os ydych chi dros 60 oed, neu os ydych chi’n anabl.

 

welsh-government

Mae Adran Tai Sir Ddinbych yn falch ein bod wedi cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru ar gyfer cyflwr ein cartrefi. Gyda chymorth Lwfans Atgyweiriadau Mawr (MRA) Llywodraeth Cymru (2.5 miliwn yn 2018/19), rydym yn parhau i sicrhau y gallwn gynnal ein cartrefi i’r safon orau a pharhau i fuddsoddi ein stoc a mannau agored i wella ein cymdogaeth ar y cyfan.