Band eiddo treth y cyngor

Fe newidir y dreth cyngor yn ddyddiol. Fe bennir y swm a dalwch chi drwy fandio eich eiddo ac ym mha ardal y mae. 

Dod o hyd i fand a thâl am eiddo yn Sir Ddinbych

Bandiau Eiddo

Bydd band eiddo’n seiliedig ar beth fyddai ei werth ar Ebrill 1, 2003. Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio’n (gwefan allanol) gyfrifol am fandio pob cartref yng Nghymru.

Mae’r tabl canlynol yn dangos y gwahanol fandiau prisio:

Band prisio

Gwerth yr eiddo

 A

Hyd at £44,000

 B

£44,001 i £65,000

 C

£65,001 i £91,000

 D

£91,001 i £123,000

 E

 £123,001 i £162,000

 F

£162.001 i £223,000

 G

£223,001 i £324,000

 H

£324,001 i £424,000

 I

Mwy na £424,001

Apeliadau yn erbyn Bandio

Y Swyddog Prisiadau sy’n delio ag apeliadau.  Os ydych chi’n credu bod prisiad eich eiddo yn anghywir dylech gydymffurfio â’r broses apelio.  Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth drwy ymweld â wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (gwefan allanol).

Mae ychydig o resymau pam all eich band newid. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Ar ôl dymchwel
  • Addasu tai i fflatiau
  • Newidiadau ffisegol yn yr ardal leol sy’n effeithio ar y pris

Rhaid parhau i dalu treth y cyngor wrth i unrhyw apêl gael ei wneud a'i ystyried.