Faint ydi’r dreth gyngor?

Fe newidir y dreth cyngor yn ddyddiol. Fe bennir y swm a dalwch chi drwy fandio eich eiddo ac ym mha ardal y mae. 

Dod o hyd i fand a thâl am eiddo yn Sir Ddinbych

Bandiau Eiddo

Bydd band eiddo’n seiliedig ar beth fyddai ei werth ar Ebrill 1, 2003. Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio’n gyfrifol am fandio pob cartref yng Nghymru.

Mae’r tabl canlynol yn dangos y gwahanol fandiau prisio:

Band prisio

Gwerth yr eiddo

 A

Up to £44,000

 B

£44,001 to £65,000

 C

£65,001 to £91,000

 D

£91,001 to £123,000

 E

 £123,001 to £162,000

 F

£162.001 to £223,000

 G

£223,001 to £324,000

 H

£324,001 to £424,000

 I

Mwy na £424,001

Rhagor o wybodaeth

Cewch ragor o wybodaeth drwy ddarllen y dogfennau isod;