Paratoi Cymru

Wrth i'r DU baratoi i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, mae Llywodraeth Cymru a'r Awdurdodau Lleol yn gweithio i ddiogelu gwasanaethau cyhoeddus a buddiannau pobl Cymru.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am baratoadau Llywodraeth Cymru, a chanllawiau am yr hyn y gallwch chithau ei wneud i baratoi, ewch i: llyw.cymru/paratoicymru

Treth y Cyngor

Fe godir treth cyngor i ran-ariannu’r gwasanaethau a ddarperir gan y cyngor ac mae hefyd yn cyfrannu tuag at ariannu Heddlu Gogledd Cymru.

Ewch yn syth i...

 

Talu treth cyngor Talu ar-lein neu gael gwybod mwy am ffyrdd eraill o dalu, fel debyd uniongyrchol.

 

Faint ydi’r dreth cyngor?Ffeindiwch beth ydi’r band a’r swm sy’n daladwy ar yr eiddo.

 

Pwy sy’n gyfrifol? Ffeindiwch pwy sy’n atebol am y dreth cyngor.

.

 

Mewngofnodi neu gofrestru eich cyfrif treth y cyngor Mewngofnodwch neu cofrestrwch i weld eich balans cyfrif ar-lein, cofrestru ar gyfer e-Filio, cael e hysbysiadau a mwy.

 

Rhowch wybod i ni o newidWedi symud i mewn neu allan? Newidiadau eraill? Sut i roi gwybod i ni.

 

Problemau talu ac apeliadauOs ydych chi’n cael anhawster mae’n bosib y gallwn helpu.

.

 

Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngorFfeindiwch a oes gennych chi hawl i help i dalu eich treth cyngor yn seiliedig ar eich incwm.

 

Disgownt ac eithriadau Pa eiddo sy’n eithriedig a pha ddisgownt arall sydd ar gael.

.

Mwy...

Asiantau Gorfodi (oedd yn cael eu galw’n feilïaid yn flaenorol) Ffurflen incwm a gwariant