Gwybodaeth i dwristiaid

Cliciwch ar bwynt gwybodaeth i gael ei amseroedd agor a’r cyfeiriad.

Canolfannau Groeso

Mae Canolfannau Twristiaeth yn llefydd gydag aelodau staff ar gael i ddarparu ymwelwyr gyda gwybodaeth ar lety, atyniadau a gwybodaeth gyffredinol amdan dwristiaeth yr ardal.

Canolfan Groeso Llangollen

Y Capel, Castle Street, Llangollen, LL20 8NY

 Ffôn: 01978 860828

Amseroedd agor

Diwrnod Amseroedd agor
Dydd Llun 9.30yb i 5yh
Dydd Mawrth 9.30yb i 5yh
Dydd Mercher 9.30yb i 5yh
Dydd Iau 9.30yb i 5yh
Dydd Gwener 9.30yb i 5yh
Dydd Sadwrn 9.30yb i 5yh
Dydd Sul 9.30yb i 4yh
 
Canolfan Groeso y Rhyl

Y Pentref, Rhodfa’r Gorllewin, y Rhyl, LL18 1HZ

Ffôn: 01745 344515

Amseroedd agor

Diwrnod Amseroedd agor
Dydd Llun 1yh i 4yh
Dydd Mawrth 9.30yb i 4yh 
Dydd Mercher 9.30yb i 4yh 
Dydd Iau 9.30yb i 4yh 
Dydd Gwener 9.30yb i 12.30yh
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau
 

Pwyntiau gwybodaeth i dwristiaid

Mae Pwyntiau Twristiaeth yn bwyntiau di-griw gyda llyfrynnau twristiaeth amdan lety, atyniadau a gweithgareddau yn yr ardal. Mae Pwyntiau Gwybodaeth i Dwristiaid yn:

 


Gweld Canolfannau croeso ar fap mwy