Cestyll a safleoedd crefyddol

Canfod castell neu safle crefyddol yn Sir Ddinbych.

Ewch yn syth i...

 

Castell Bodelwyddan Ewch i bodelwyddan-castle.co.uk i weld yr oriau agor a sut i gyrraedd yno.

 

Castell Denbigh Lleoliad y castell a mwy o wybodaeth .

 

Tŷ’r Brodyr, Dinbych Lleoliad y safle crefyddol a mwy o wybodaeth.

.

 

Croes Mynwent Derwen Lleoliad y safle crefyddol a mwy o wybodaeth.

 

Colofn Eliseg Lleoliad y safle crefyddol a mwy o wybodaeth.

 

Dinbych, Eglwys Leicester Lleoliad y safle crefyddol a mwy o wybodaeth.

.

 

Hen Eglwys Plwyf Llangar Lleoliad y safle crefyddol a mwy o wybodaeth.

 

Capel y Rug Lleoliad y safle crefyddol a mwy o wybodaeth.

 

Castell Rhuddlan Lleoliad y castell a mwy o wybodaeth .

.
.

Mwy...

Capel St Hilari Abaty Glyn y GroesSir Ddinbych ganoloesol