Oriel gelf Llangollen

Y Capel Llangollen 
Stryd y Castell,
Llangollen,
LL20 8NU

E-bost: celfyddydau@sirddinbych.gov.uk  

Ffôn: 01978 860 828

Amseroedd agor

8 Mehefin - 22 Medi - 9.30yb - 5.30yh

28 Medi - 19 Ionawr - 9.30yb - 5.00yh

Darganfyddwch beth sy’n digwydd yn ein galerïau trwy ddarllen ein blog 


Gweld Galerïau celf a theatrau ar fap mwy