Ystadegau a data

Ystadegau a data allweddol ynglŷn â Sir Ddinbych, o’r economi i addysg a ffyrdd.

Ewch yn syth i...

 

Economi Gwybodaeth ac ystadegau ynglŷn ag economi Sir Ddinbych.

 

Addysg Gwybodaeth am berfformiad ysgolion.

 

Ffyrdd Data ac ystadegau ynglŷn â ffyrdd Sir Ddinbych.

.

 

Strydoedd glân a thaclus Gwybodaeth am lendid strydoedd Sir Ddinbych.

 

Setiau data Setiau o ddata y gallwch eu lawrlwytho a'u hailddefnyddio.

 

Adroddiadau blynyddol ar berfformiad gwasanaethau cynllunio (gwefan allanol) Gweld yr adroddiadau perfformiad blynyddol Cynllunio Cymru gyfan ar Llyw.Cymru.

.
.

Mwy...

Uned Ddata CymruFy nghyngor Lleoldata.gov.ukStatsCymru