Cynghorau dinas, tref a chymuned

Mae gan Sir Ddinbych 37 cyngor dinas, tref a chymuned, sy’n cynrychioli cymunedau lleol. Mae’r cynghorau yn cynnwys aelodau etholedig, ac maent yn darparu nifer o wasanaethau, er enghraifft: 

  • arwyddion a hysbysfyrddau gwybodaeth cyhoeddus
  • seddau cyhoeddus
  • llochesi bws
  • cofebion rhyfel 
  • canolfannau cymunedol 

Sut ydw i’n cysylltu â’m cyngor dinas, tref neu gymuned lleol?

Cliciwch ar y dolenni isod i gael manylion cyswllt clerc eich cyngor dinas, tref neu gymuned lleol.

Aberwheeler Dyserth Llanferres
Betws Gwerfil Goch Efenechtyd Llangollen
Bodelwyddan Gwyddelwern Llangynhafal 
Bodfari Henllan Llanrhaeadr yng Nghinmeirch
Bryneglwys Llanarmon yn Iâl Llantysilio
Cefn Meiriadog Llanbedr Dyffryn Clwyd Llanynys
Clocaenog Llandegla  Nantglyn
Corwen Llandrillo Prestatyn
Cyffylliog Llandyrnog Rhuddlan
Cynwyd Llanelidan Rhuthun
Derwen Llanelwy Trefnant
Dinbych Llanfair Dyffryn Clwyd Tremeirchion Cwm & Waen
    Y Rhyl

Cynghorwyr dinas, tref a chymuned

Os ydych chi’n gynghorydd dinas, tref neu gymuned, ac yn chwilio am ddogfennau polisi, ewch i’r adran strategaethau, cynlluniau a pholisïau.