Ynglyn â'r cyngor

Dewch i wybod sut mae’r cyngor yn cael ei strwythuro, ei ariannu, ei reoleiddio a llawer mwy.

Ewch yn syth i...

 

Sut mae'r cyngor yn gweithioBeth mae’r cyngor yn ei wneud a sut mae’n gweithio.

 

Sut mae'r cyngor yn cael ei ariannuO ble daw’r arian.

 

Swyddfeydd y cyngorDod o hyd i’r swyddfa cyngor agosaf, gan gynnwys Siopau Un Stop a Swyddfeydd Arian Parod.

.

 

Perfformiad Cynnydd yn erbyn ein nodau a’n blaenoriaethau.

 

Cynghorau dinas, tref a chymunedDod o hyd i’ch cyngor dinas, tref neu gymuned lleol.

 

Cyfansoddiad y cyngorMae'r cyfansoddiad yn egluro sut rydym yn gweithredu, yn gwneud penderfyniadau, a'r gweithdrefnau rydym yn eu dilyn.

.

Mwy...

Materion Gwasanaeth Cwsmeriaid Gwybodaeth yswiriant Partneriaethau strategolCod Ymddygiad AelodauCod Ymddygiad Swyddogion