Coronafeirws - Cymorth i fusnesau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno dau grant i gefnogi busnesau yng Nghymru drwy'r pandemig Coronafeirws. Mae’r grantiau hyn ar gael i fusnesau sydd wedi’u cofrestru i dalu ardrethi busnes ar eu hadeiladau ar 20 Mawrth 2020.

Dysgwch fwy gan gynnwys sut i wneud cais am y grantiau

Gweld mwy cymorth i fusnesau

Cyllid a grantiau

Gwybodaeth am y grantiau a’r cyllid sydd ar gael ar gyfer busnesau.

Ewch yn syth i...

 

Grantiau busnes Y grantiau sydd ar gael a allai gynorthwyo eich busnes chi.

 

Arian a grantiau cymunedol Arian sydd ar gael ar gyfer eich cymuned chi.

.

 

Grantiau celfyddydau a diwylliant Sut i gysylltu â Chyngor Celfyddydau Cymru a gwneud cais.

 

Banc Datblygu CymruMae Banc Datblygu Cymru yn helpu busnesau i gael y cyfalaf sydd ei angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu. Gall busnesau gael benthyciadau a buddsoddiad o £1,000 hyd at £5m.

.

Mwy...

Grantiau chwaraeon