Cyllidebau a chyllid

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth ariannol er mwyn i chi weld beth rydym yn cynnig gwario yn y dyfodol, yn ogystal â'n sefyllfa ariannol ar ddiwedd pob blwyddyn.

Ewch yn syth i...

 

Datganiadau cyfrifinMae’r datganiad cyfrifin blynyddol yn adrodd ar sefyllfa’r cyngor ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, ac ar drafodion yn ystod y flwyddyn honno.

 

Adroddiadau cyllidebMae’r adroddiad cyllideb yn dangos gwariant cynlluniedig y cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod..

 

Cyllidebau a chyllid ysgolion Fforymau cyllideb ysgolion, datganiadau cyllideb Adran 52 a mwy.

.

Mwy...

Lwfansau cynghorwyr