Coronafeirws - Cymorth i fusnesau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno dau grant i gefnogi busnesau yng Nghymru drwy'r pandemig Coronafeirws. Mae’r grantiau hyn ar gael i fusnesau sydd wedi’u cofrestru i dalu ardrethi busnes ar eu hadeiladau ar 20 Mawrth 2020.

Bydd cynllun grantiau Covid-19 i fusnesau sydd wedi cofrestru i dalu ardrethi busnes yng Nghymru yn cau ar gyfer unrhyw geisiadau newydd am 5yh ar 30ain Mehefin 2020.

Dysgwch fwy gan gynnwys sut i wneud cais am y grantiau

Gweld mwy cymorth i fusnesau

Ardrethi busnes

Cyfraniad ydi’r ardrethi annomestig cenedlaethol, sy’n adnabyddus yn gyffredin fel Ardrethi Busnes, a wneir gan fusnesau tuag at gost gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor.

Ewch yn syth i...

 

Talu ardrethi busnes Talu ar-lein neu gael gwybod mwy am ffyrdd eraill o dalu, fel debyd uniongyrchol.

 

Mewngofnodi neu gofrestru eich cyfrif ardrethi busnesLogio mewn neu gofrestru i wirio balans eich cyfrif ar-lein a mwy.

 

Disgowntiau ac eithriadau Sut allwch chi gael disgownt ar eich ardrethi.

.

 

Problemau’n talu trethi Os ydych chi’n cael anhawster mae’n bosib y gallwn helpu.

 

Apelio ardrethi busnes Gwybodaeth ar yr hyn y gallwch ei wneud os byddwch yn anghytuno â mater ardrethi busnes.

 

Rhowch wybod i ni o newid mewn ardrethi busnes Pwy ddylai dalu, sut i gofrestru a rhoi gwybod i ni o newidiadau eraill.

.

Mwy...

Sut mae'n gweithio Asiantau Gorfodi (beilïaid) Cymorth ardrethi busnes yn ystod pandemig Covid 19 Coronavirus - Emergency support for business